Gå till innehåll
Distrikt Östsvenska

Policydokument

Nedan följer några mallar till styrdokument. Dessa kan ändras så det passar er förening.

Nedanstående dokument är inspirerade av Riksidrottsförbundets policys (dessa finns här Länk till annan webbplats.). Ni kan använda nedanstående mallar som utgångspunkt i er verksamhet om ni vill (ni får redigera och använda dokumenten hur ni vill, exempelvis ersätta ÖSSF loggan med er föreningslogga, förändra texten etc.).

Det är bättre att ha någonting litet än ingenting alls...

01. Alkohol- och tobakspolicy Länk till annan webbplats.

02. Trafikpolicy Länk till annan webbplats.

03. Uppförandepolicy Länk till annan webbplats.

04. Handlingsplan mot mobbing och sexuella trakasserier Länk till annan webbplats.

05. Säkerhet i badet Länk till annan webbplats.

06. Handlingsplan vid uppkomst av skador Länk till annan webbplats.

07. Tävlingsrutiner för simmare Länk till annan webbplats.

08. Sponsring av enskilda simidrottare Länk till annan webbplats.

Policys bör tydliggöras via er förenings hemsida samt informeras om vid alla möjliga föreningsmöten (exempelvis ledar- och föräldraträffar). Det kan också vara en god idé att sammanfatta policydokumenten i en broschyr så som i detta exempel (klicka...) Länk till annan webbplats., denna kan exempelvis finnas tillgänglig för ledare/simidrottare i simhallen.

Förslag på övriga policydokument som en förening kan ha:
Klädpolicy, bidrag till sociala aktiviteter, föräldramedverkan, tävlings- och lägeravgifter (eventuella subventioner), utbildningsstege för ledare, hemsidepolicy, kommunikationsplan, etik- och jämställdhetspolicy

Publicerad: 2022-12-21

Senast uppdaterad: 2022-12-21

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -