Gå till innehåll
Distrikt Östsvenska

Om oss

logo500

Östsvenska Simförbundet är ett av sju distrikt, som tillsammans bildar Svenska Simförbundets (SSF) distriktsorganisation (SDF) . SSF organiserar sin regionala verksamhet genom sina distriktsförbund (SDF). SDF omfattar de föreningar som har sin hemort inom distriktets område och distriktet har följande uppgifter/ansvar:

  • - verka för simidrottens utveckling
  • - verka för att av SSF centralt beslutade åtgärder genomförs
  • - initiera och genomföra utbildning
  • - främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och simidrotter
  • - samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar
  • - ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer
  • - främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället.

Östsvenska Simförbundet bildades 2014 och är en sammanslagning av det gamla Östergötlands Simförbund och Smålands Simförbund där det i den tidigare distriktsorganisationen fanns trettopn distrikt i landet. Vårt distrikt är också tätt sammanknutet med RF-SISU organisationen i landet där RF-SISU Småland och Östergötland utgör Distriktsorganisationer (DF) till Riksidrottsförbundet (RF)
Vid Smålands Simförbunds 60 års jubiléum 2012 utgavs en skrift om Smålands Simförbunds verksamhet under perioden 1952-2012.

Publicerad: 2022-09-07

Senast uppdaterad: 2023-05-13

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -