Gå till innehåll
Distrikt Östsvenska

Kategoriläger

Info om kategoriläger

Kategori 1: (Seniorelit)
Kvalperiod 2023-01-01 till 2023-11-26. Kvalgräns är 725 FINA poäng oavsett ålder eller 700 FINA poäng för de som är 20 år och äldre. Kompletteras upp till totalt 25 simmare enligt FINA poäng oavsett ålder. Arrangeras under v.7-8.

Kategori 2: (Juniorelit, 19 år och yngre)
Kvalperiod 2023-01-01 till 2023-11-26. Kvalgräns är 670 FINA poäng oavsett ålder eller 625 FINA poäng för de som är 19 år och yngre. Kompletteras upp till totalt 35 simmare enligt FINA poäng oavsett ålder. Arrangeras under v.7-8.

Kategori 3: 15-16 år under kvalåret (dvs. 16-17 år under lägeråret, född 2006-2007)
Genomförs i Norden 2023 och kommande udda år. Ca 5 dagar på sportlovet. Kvalperioden är 2023-01-01 till 2023-11-12. Uttagningskriterier: Individuellt kvalificerad till Sum-Sim Riks (25m) 2022 eller individuellt kvalificerad för Sum-Sim 2022 (50m). Därefter kompletterar simkommittén respektive läger med upp till totalt 30 simmare, jämnt könsfördelat, utifrån varje simmares bästa Sum-Sim-distans kopplad till FINAs poängtabell.

Kategori 4: 13-14 år under kvalåret (dvs. 14-15 år under lägeråret, född 2008-2009)
Inbjudan till kategori 4 6/4-11/4 2023 Länk till annan webbplats.

Genomförs i Norden 2023 och kommande udda år. Ca 5 dagar under påsklovet. Kvalperioden är 2023-01-01-2023-11-12. Uttagningskriterier: Individuellt kvalificerad till Sum-Sim Riks (25m) 2022 eller individuellt kvalificerad för Sum-Sim 2022 (50m). Därefter kompletterar simkommittén respektive läger med upp till totalt 30 simmare, jämnt könsfördelat, utifrån varje simmares bästa Sum-Sim-distans kopplad till FINAs poängtabell.

Östsvenska Simförbundet har som mål att subventionera del av avgiften.
Alla klubbar som deltar med 3 simmare skall vara beredda att skicka 1 tränare.
Alla klubbar som deltar med 10 simmare skall vara beredda att skicka 2 tränare.
Östsvenska Simförbundet utser ledare/tränare efter behov.
För att föreningen ska hålla subvention ska simmaren klara av lägret på respektive nivå och simmaren förväntas fortsätta sin satsning mot sommarens mästerskap.
I inbjudan framgår vad som förväntas av simmarna.
Inbjudan skickas ut till registrerad klubbadress och administreras därifrån till berörda simmare.


Publicerad: 2023-01-23

Senast uppdaterad: 2023-01-26

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -